Behandling af affald – bliv klogere her!

Behandling af affald – bliv klogere her!

Vil du gerne blive klogere på behandling af affald, er der hjælp at hente hos denne miljøvirksomhed. De modtager og håndterer affald såsom bygge- og anlægsaffald samt andet erhvervsaffald til sortering, genanvendelse og nyttiggørelse. Virksomheden modtager også slagger, som genanvendes til funderingsmaterialer i forskellige projekter over hele Danmark. Ønsker du at vide mere om behandling af affald eller om mulighederne for at genanvende slagger, kan du læse mere på virksomhedens egen hjemmeside.