boligventilation

Få et godt indeklima med en god boligventilation

Ønsker du at få en så god villa ventilation som muligt? Her kan du få hjælp til at få en bedre boligventilation. Du kan forbedre din boligventilation enten ved hjælp af aktiv eller passiv boligventilation. Aktiv ventilation finder sted gennem helt traditionel udluftning. Hvis du skal få en optimal villa ventilation ved hjælp af den traditionelle form for udluftning, kræver det, at du lufter ud i 10 minutter hver anden time hele døgnet rundt. Luften bliver nemlig belastet af alle vores aktiviteter indendørs. Dette er eksempelvis fra bad og køkken, men det er også i form er den udåndingsluft og sved, som man hver især udånder. Hvis man ønsker at opnå en optimal villa ventilation på traditionelvis skal man naturligvis være opmærksom på de forskellige udfordringer, der kan være. Om sommeren er der eksempelvis myg og andre insekter, som man gerne vil holde ude, og om vinteren sker der hurtigt et varmetab, når man lufter ud. På denne hjemmesiden kan du læse mere om, hvordan du kan overvinde disse udfordringer på samme tid med, at du opretholder en god boligventilation.